שוק האיכרים דוכני אומנים - Search results

Jazz in the German Colony and colorful market in Sukkot

3 days - 10-12.10.06, in the Adam schoolyard from 5 to 11 pm